የአቡነ ዘበሰማያት እና ኦ ማርያም እምነ ዘበሰማያት፡ ጸሎታት፡ በሚመለከት።

በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት፡

የኪዳነ መንፈስ ቅዱስ፡ የአቡነ ዘበሰማያት እና ኦ ማርያም እምነ ዘበሰማያት፡
አጫጭር ጸሎታት።