የ፪ሺ፲፭ (፳፻፲፭) ዓመተ ምሕረት፡ ቀን መቍጠሪያ

ቀን መቍጠሪያውን በሙሉ ለመመልከት፡ እንደሚከተለው ይቀጥሉ!...