፪ሺ፲ ቀን መቍጠሪያ። ጳጉሜ ፪ ቀን፡ ፪ሺ፱ ዓ.ም. (7 September 2017)